daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Forældresamarbejde

Indkøring af børn

Grundlaget for det gode forældresamarbejde begynder ved det allerførste møde, når barnet starter i Legehuset. Derfor er indkøringen af barnet (og dets forældre) yderst vigtig.


Det første besøg er kort. Barnet og forældre kommer for at se huset og hilse på børn og voksne.

Her aftaler vi, hvordan barnet skal starte, hvem der er med, og hvem af personalet, der skal køre barnet ind. Den næste dag bliver barn og forældre modtaget af den voksne, der står for indkøringen. Barnet er sammen med sine forældre, og vi gør meget ud af at understrege, at når barnet er i institutionen med sine forældre, er vi i periferien, og at vi ved, at kontakten bygges langsomt op, så barnet får den tid, det skal have for at lære os at kende. Der er måske 2 -3 børn hjemme med det nye barn, og vi forsøger - på barnets egne betingelser - at inddrage det nye barn i legen. Vi forventer, at forældrene deltager aktivt i forhold til deres eget barn.


I løbet af indkøringsperioden er vi mere og mere sammen med barnet.

Vi er positivt opsøgende og bevidste om vores kontakt til barnet. Samtidig er vi informerende over for forældrene og fortæller hele tiden, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Det er vigtigt, at forældrene ser kontakten mellem os og barnet, fordi der her skabes den grundlæggende tillid og åbenhed mellem personale og forældre. Vi bruger også denne første periode til at informere om Legehusets hverdag. Der er mulighed for at fortælle, hvilke forventninger og tilbud, vi har til familien, og forældrene har mulighed for at fortælle, hvilke forventninger, de har til Legehuset. Som regel varer den periode, hvor barnet er her sammen med forældrene en uge.  Forældrenes tilstedeværelse trappes gradvist ned, i løbet af ugen, alt efter, hvor trygt barnet er ved de nye omgivelser.

Det er dog stadig meget vigtigt, at I afsætter en uge til indkøringen, da børn er forskellige.


Når barnet har gået i Legehuset i 2-3 måneder, tilbyder vi en forældresamtale, hvor vi taler om, hvordan indkøringen er gået, hvordan det går nu, og der er mulighed for at få sat nogle eventuelt uafklarede spørgsmål på plads.