daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Velkomstmateriale

 

Velkommen til Legehuset Frederikssundsvej 257

 

Når jeres barn starter i institutionen er det ikke kun jeres barn, der får nye relationer og bliver mødt med ønsket om et godt samarbejde. Det gør I også som forældre.

På det formelle plan har Legehuset en forældrebestyrelse, hvor der er valg en gang om året. I kan altid henvende jer til bestyrelse, hvis I har ting, I ønsker bestyrelsen behandler. Forældrebestyrelsen har også brug for jeres mail adresse, til hvilken referater fra bestyrelsesmøderne vil blive sendt ud til.

 

Legehusets pædagogiske grundholdning.

 

At starte i Legehuset

 

Samarbejdet mellem jer som forædre og os som Legehusets personale er selve fundamentet for, at give jeres barn den bedste tid i vuggestue og børnehave. Derfor har vi følgende tilbud og forventninger til jer.

Når jeres barn starter i Legehuset bliver I mødt af et personale, der i den første uge har til opgave at vænne jer og jeres barn til at gå i Vuggestue eller børnehave. Her skabes den første relation til personalet og børnene på stuen. Vi forventer at I spørger, hvis der er noget, I er i tvivl om eller undrer jer over.

I skal som forældre afsætte en uge til jeres barns start i Legehuset. Vi skal have telefon nr. til jer så vi altid kan få fat på jer.

Efter ca. 3 måneder tilbyder vi en samtale, hvor vi taler om barnets trivsel både i Legehuset og hjemme. Det er altid muligt at få en samtale om ens barn, ligesom vi altid vil fortælle jer, hvis der er noget, vi er bekymret over. Vi tilstræber dog at holde en årlig samtale, hvor vi i fællesskab drøfter jeres barns trivsel.

Det er vigtigt for samarbejdet, at I fortæller om forandringer/problemer eller andet i barnets liv, som kan have betydning for barnets liv i Legehuset, ligesom vi på samme måde vil fortælle jer, hvordan vi oplever barnets trivsel i Legehuset.

 

Legehusets hverdag

 

Legehuset åbner kl. 6.45 og lukker kl. 17. Fredag lukker vi kl. 16

 

Kostpolitik.

I Legehuset er kosten tilrettelagt, så den opfylder kostcirklens anvisninger. Som hovedregel dækkes 70% af børnenes ernæringsmæssige behov i institutionen.

Vi synes det er vigtigt, at maden - ud over at være ernæringsmæssigt korrekt - også fremstår indbydende. Vi tror på, at børn også spiser med øjnene og på den måde lader sig inspirere til at smage nye ting.

Det er også vigtigt at måltidet er roligt og hyggeligt, at vi sidder sammen, spiser den samme mad og får en fælles oplevelse.

I forbindelse med fødselsdage, afslutninger osv. må børnene gerne have noget med at dele ud. Slik, is, kager osv mener vi dog hører til derhjemme og ikke i Legehuset. Forældre skal selv have lov til at bestemme hvor meget slik og sukker deres barn spiser.

Boller med lidt glasur og frisk frugt er altid velkomment.

 

Sygdomspolitik.

Vi ved, at det indimellem kan være svært at vurdere barnets tilstand, især da børn tilpasser sig omgivelserne og har svært ved at give udtryk for hvordan de har det. Samtidig er der en verden til forskel på, at være hjemme hos sig selv og i Institutionen. Vi oplever, at børn tit er sløje uden at have feber. Snart , hoste osv. får man ikke feber af, men det kan være svært at klare en hel dag i institutionen når man er på halv kraft. Som udgangspunkt skal barnet kunne indgå i institutionens almindelige hverdag.

Vi følger de af Københavns kommunes udarbejdede retningslinger for, hvornår man må komme i institution efter sygdom. Derfor vil I kunne opleve, at jeres egen læge siger et, og institutionen siger noget andet. Dette skyldes, at vi som institution er mange børn og voksne sammen og vi kan opleve at sygdomme går på omgang.

For at give barnet mulighed for at kunne modstå nye bakterier, når det vender tilbage efter sygdom, anbefaler vi en feberfri dag inden barnet kommer tilbage til institutionen.

 

Søvnpolitik.

Vi har valgt at have en søvnpolitik, hvor vi som udgangspunkt ikke vækker børnene. Det er der, de vokser og udvikler sig. God regelmæssig søvn styrker immunforsvaretog ruster børnene til bedre at klare hverdagens strabadser.

Vi forstår søvnen som fundament for børnenes sundhed, vækst og udvikling. Vi tror på, at søvnen er med til at styrke immunforsvaret og i det hele taget danner baggrund for barnets mulighed for at kunne klare hverdagens udfordringer.

 

Praktiske oplysninger.

Når jeres barn holder fri eller er blevet syg, skal I ringe og give besked på 38 28 38 66 inden kl.9.

Dette er for at vi kan informere de andre forældre hvis det er smitsomt.

Vi har som personale også brug for at kunne planlægge dagen bedst muligt, ud fra sparsomme ressourcer vi har til vikar dækning.

Vi skal have  telefon nr. til jer så vi altid kan få fat på jer.

 

Garderoben.

I børnenes garderobe er der plads til regntøj, gummistøvler, ekstra tyk sweater/termotøj osv. Er disse ting på plads, kan alle børn komme ud uanset vejret. Gør det til en god vane, at skrive navn i jeres barns tøj og sko. I garderoben har jeres barn en kasse, her skal ligge skiftetøj.

Undertøj

Bluser

Bukser

Strømper/strømpebukser

Sovetøj til sommer og vinter

Gør det til en god vane, med jævne mellemrum, at kigge i barnets kasse om der mangler noget.